Koppel met plu II, een vrije impressie

Koppel met plu II, een vrije impressie

Koppel met plu II, een vrije impressie

OP DE EZEL – WEEK 3

Met dit schilderij heb ik een mooie slag gemaakt sinds mijn laatste blog over Koppel met plu II. Ten eerste heb ik de tas geschilderd met spontaan ‘tekenwerk’ in olieverf. Ik heb de kleuren sober gehouden in toetsen van monotone tinten. De lijnvoering is spontaan en direct geworden. Door de kleur ingetogen te houden gaat deze tas niet overheersen, maar hij is heel relevant voor de houding van de man en de balans in het schilderij. De achtergrond heb ik enkele dagen later in één sessie nat-in-nat geschilderd. In werkelijkheid lag er meer licht en reflectie op het wegdek maar ik kies ervoor om de achtergrond ten opzichte van beide figuren relatief donker te houden. Het beeld krijgt daardoor meer karakter vind ik.

Nadat de voorgaande lagen goed droog waren heb ik de schaduwpartijen en kleurverzadiging van het koppel uitgewerkt. Met name de tas, arm van de man en de benen van de vrouw, evenals de kleding van beiden kregen hiermee meer contrast en tekening. Als laatste heb ik de achtergrond voorzien van lichte glacering in kraplak/violet aan de rechterzijde van het schilderij. De kleurnuances die de donkere kleding een aubergine gloed geven en het blauwviolette van de paraplu laat ik doorsijpelen in de achtergrond. Nu ga ik nog diverse glacislagen (zie artikel week 1) aanbrengen om de achtergrond rond de personages tot een mooi geheel te maken.