Ontwikkeling van concept voor schilderij

Ontwikkeling van concept voor schilderij

Ontwikkeling van concept voor schilderij

OP DE EZEL – WEEK 9

Concept schilderij krijgt vorm

 

Het idee voor dit schilderij krijgt al snel meer vorm. De sfeer moet die van een heiige middag in augustus zijn. Het concept daarvoor is een spelende violist tegen de contouren van het heidelandschap . Ik ben aan het schetsen geslagen en speel nu met vormen, lijnen en kleurcompositie. De spelende violist harmonieert met de contouren van het landschap. Komen deze in beweging op het ritme van de muziek? Schetsmatig vul ik de vormen met kleuren uit het gekozen palet, afgewisseld met natuurlijke patronen. Dit palet is geïnspireerd op de kleurpracht van bloeiende heide in hartje augustus. De gestalte van een Jeneverbes is doorbreekt de achtergrond. Zijn abstracte vorm wekt de suggestie van een groepje personen dat het concert bewegingloos aanhoort. De violiste lijkt zich van hen bewust.